Tidskriften Grottan försenad

Det har varit tunt med bidrag till det första numret av Grottan 2018. Av den anledningen blir det två dubbelnummer under året med förhoppningen att en ny redaktör kan få fart på medlemmarna att bidra med innehåll, och under 2019 återgå till ordinarie utgivningsplan med fyra nummer/år.

 

Tidskriften Grottan i digital form

Nu finns Grottan från 2007 och framåt tillgängliga för SSF-medlemmar med användarkonto på hemsidan. Huvudsyftet är att kunna ge familjemedlemmar möjlighet att läsa tidskriften även om de bor på annan adress än dit den tryckta versionen skickas, men också att ge nyare medlemmar chansen att läsa äldre redaktionellt material.

Efter inloggning visar sig ett extra menyval under ARKIV som leder till en länksida där de senaste årgångarna är tillgängliga.

Under sidans FAQ finns en beskrivning hur du får ett nytt användarkonto om du inte redan har det (kräver alltså SSF-medlemskap).

grottansida

Ambitionen är att successivt fylla på också med äldre årgångar.