Grottan

grottan_2016_3

Grottan är förbundets tidskrift vilken utkommer med fyra tryckta nummer per år.

Tidningen skickas i ett exemplar per post till alla medlemmar. (Familjemedlemmar får dela på ett exemplar med familjen)

Sedan nr 3 2012 trycks tidningen med digitaltryck i fyrfärg.

Inloggade medlemmar kan komma åt vissa årgångar av Grottan i pdf-format.
Du finner dem under ”Medlem” i menyn.

Ett omfattande digitaliseringsarbete sker just nu för att tillgängliggöra alla gamla nummer av grottan. Vi hoppas snart kunna tillgängliggöra dessa.