Grottan

grottan_2016_3

Grottan är förbundets tidskrift vilken utkommer med fyra tryckta nummer per år.

Tidningen skickas i 1 exemplar per post till varje full medlem samt till den som tecknat familjemedlemskap.

Sedan nr 3 2012 trycks tidningen med digitaltryck i fyrfärg.

Inloggade medlemmar kan komma åt pdf-versioner av Grottan via ett val under GROTTAN i huvudmenyn. Detta syns dock inte om man inte är inloggad på sidan.