Om SSF

Uppdatering av hemsidan är på gång
Hemsidan håller på att få en uppdatering med ny medlemshantering samt uppdatering av nödvändig säkerhet som https.
Samtidigt ska även en uppdateringar göras kring material för medlemmar, då det inte är uppdaterat för närvarande, och det finns problem med existerande användare. Tills detta är klart fungerar inte inloggning för medlemmar.

Så håll ut ett lite tag så blir det snart bättre.
/ Webmaster

Årsmöte 2020
Med anledning av coronavirus covid-19-pandemin har styrelsen vid styrelsemötet 14 mars beslutat att inte arrangera ett traditionellt årsmöte under kristihimmelsfärdshelgen 2020, utan istället bjuda in till enbart årsmöte lördagen den 30 maj (pingstafton) kl 14:00 på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, och med möjlighet att delta via Skype eller telefon som alternativ. Årsberättelse, bokslut, balansräkning, budgetförslag, revisionsberättelse, valberedningens förslag med mera kommer att finnas tillgängligt på hemsidan speleo.se senast två veckor innan (senast lördagen 16 maj). Kontakta ordförande Johannes Lundberg (kontaktuppgifter i senaste Grottan) senast 16 maj om du vill ha handlingarna postade till dig.
/ Styrelsen

Kommande program

Sveriges Speleologförbund bildades 1966 och är är en förening för alla intresserade av svenska grottor och kontakter med likasinnade. Verksamheten omfattar allt som kan tänkas ingå i begreppet grottforskning, från ren nöjeskrypning till seriös forskning inom området.

I verksamheten ingår att katalogisera Sveriges alla grottor och en innehållsrik databas har byggts upp. Som medlem får du tillgång till denna databas.

Förbundet har en bokhandel, Nedåt, som säljer främst grottlitteratur, men även andra småsaker inom grottområdet. Fyra gånger per år kommer tidskriften Grottan ut till alla medlemmar, där det finns rapporter och notiser om medlemmarnas grottaktiviteter runt om i världen. Med underlag från grottdatabasen ges böcker ut i serien Svenska Grottor – även dessa böcker kan du hitta i vår bokhandel.

Förutom de grotturer och expeditioner som arrangeras av enskilda medlemmar har SSF ett flertal arrangemang som anordnas varje år. Dessa är

  • Årsmötet, där vi träffas i någon del av Sverige och tittar på grottor under Kristi Himmelsfärdshelgen och lyssnar på föredrag, umgås, med mera.
  • Lummelundaveckan, då vi fokuserar på Sveriges näst längsta grotta, Lummelundagrottan på Gotland, men också letar nya grottor i ett av de stora karstområdena i Sverige.
  • Fjällmötet, där vi under en juli-augustivecka besöker ett ur grottsynpunkt intressant fjällområde.

Utöver dessa aktiviteter sker en del utlandsresor, SRT-kurser samt andra utflykter. SSF har även ett antal sektioner för de som har ett särskilt intresse.

I Täby har förbundet en lokal. Här förvarar vi bland annat vårt bibliotek – härifrån kan våra medlemmar låna böcker och tidskrifter ur Sveriges största samling av grottlitteratur. Våra medlemmar har också möjlighet att låna karteringsutrustning och hyra SRT-utrustning från förbundet.

Genom UIS, den Internationella Speleologunionen kan SSF-medlemmar komma i kontakt med speleologer runt om i hela världen. Vart fjärde år ordnas en internationell grottkongress, dit alla SSF-medlemmar är välkomna.