Grotträddning

I den händelse en allvarligare olycka skulle ske i en svensk grotta (eller gruva) som innebär att den skadade inte själv kan ta sig ut, kan ett räddningsarbete bli komplicerat. Faktorer som avgör hur svår en räddningsinsats kan bli är bl.a:

  • grottans geografiska läge
  • grottans längd och djup
  • eventuella trånga passager
  • vattenflöden och andra risker

De olika faktorerna spelar in för hur snabbt en insats kan komma igång, hur stor räddningsstyrka som kan mobiliseras på kort tid, hur mycket personal och utrustning som är möjlig att transportera till olycksplatsen, vilken grotterfarenhet som krävs för att ta sig fram till den skadade, mm.

Grotträddningsgruppen

SSF:s Grotträddningsgrupp samlar de medlemmar som med mycket god grottvana i botten dessutom har mycket goda färdigheter inom ett eller flera av följande områden:

ledning av räddningsaktion under svåra förhållanden
omhändertagande och stabilisering av skadad
riggning av hissystem i vertikala grottor och gruvor
transport av skadad

Målsättningen är att SSF:s Grotträddningsgrupp skall kunna utgöra en resurs under ledning av Räddningstjänsten också vid andra olyckor, t.ex. i gruvor, där vana från trånga utrymmen och vertikalt arbete kan vara en avgörande fördel.

Film från träningssession med gruppen:

Stort tack till Rope Access Sverige AB för lån av den fantastiska övningsanläggningen

Grotträddningsfonden

Sedan den 12 februari 2015 har SSF en grotträddningsfond i syfte att utveckla grotträddningsarbetet i Sverige och att stödja och hjälpa medlemmar om en grottolycka sker.

Donationer till fonden kan göras på valfritt Swish eller konto som tillhör förbundet:

Swish:
123-6084065

Konton:
Plusgiro  634208-3
Bankgiro  5002-0494

Ange meddelandet ”Grotträddning” i samband med inbetalning.

Även personer och företag som inte är medlemmar i Sveriges Speleologförbund är välkomna att lämna bidrag.