Sektioner och Kommittéer

Databaskommittén

Ansvarar för utveckling och underhåll av förbundets databas över kända grottor i Sverige.

Huvudansvarig: Hans Beskow


Dyksektionen

Ansvarar för utbildning och utveckling i dykteknik för förbundets medlemmar och för att dykning i grottor och gruvor sker med högt säkerhetstänkande.

Huvudansvarig: Kristian Lyberg


Fjällkommittén

Fjällkommittén är inriktad på upptäckt och utforskning av fjällgrottor i karstområden. Det årliga huvudnumret är Fjällmötet som arrangeras på olika platser i landets fjällområden där det finns kalkförekomst.

Huvudansvarig: Lina Lindén och Erik Pott


Gotlandskommittén

Gotlandskommitténs främsta mål och syfte är att skapa kontinuitet och stadga kring arbetet med Lummelundaveckorna. Kommittén jobbar även med andra projekt på Gotland men dessa är i dagsläget få. Grävningarna i Stenkumla har stått stilla ett tag, finns intresse så är det bara kontakta kommittén.

Gotlandskommittén består av Stefan Barth


Grotträddningsgruppen

Grotträddningskommittén har till uppgift att säkerställa och utveckla Speleologförbundets kompetens för räddningsinsatser i grottor, samt i samverkan med Polis och Räddningstjänst (främst Fjällräddningen) planera och genomföra övningar i grotträddning.

Övningar i samverkan med dessa parter genomförs i regel vartannat år.

Huvudansvariga: Andreas Johansson och Stina Gabrielsson


Gruvsektionen

Gruvsektionen är till för alla som är intresserade av gruvor, tunnlar, bergrum och andra av människan konstgjorda underjordiska objekt. Syftet är att undersöka och dokumentera nutida och historiska gruvmiljöer, anordna resor och seminarier.

Huvudansvarig: vakant


Historiska kommittén

Kring många grottor finns sägner/sagor/historier som berättar något om grottan. Kommittén ser som sin främsta uppgift att intressera förbundets medlemmar för denna aspekt av speleologisk forskning. Även förbundets egen historia ligger inom kommitténs verksamhetsområde liksom klipparkivet och grottbibliografin.

Huvudansvariga: Johannes Lundberg


Karteringskommittén

Karteringskommittén arbetar med framställning av kartor över svenska grottor och sammanställning och digitalisering av dessa så att de kan länkas till Grottdatabasen. Vidare arbetar kommittén med utveckling av metoder för kartering, samt medverkar i internationella forum kring grottkartering och standards för detta.

Huvudansvarig: Marco Kupiainen


Utbildningskommittén

Ansvarar för planering och genomförande av de kurser som hålls inom förbundet, främst, SRT-kurser och Grottkarteringskurser

Huvudansvarig: Mark Dougherty


Vertikala sektionen

Ansvarar för främst träning i singelrepsteknik (SRT) inom förbundet, samt bidrar med instruktörer vid kurser i SRT.

Huvudansvarig: Lina Lindén


Vetenskapskommittén

Följer aktuell forskning inom speleologins olika grenar såsom biologi, geologi, klimatforskning, mm.

Huvudansvarig: Johannes Lundberg