Styrelsen

Vid årsmötet 2019 valdes följande personer till SSF:s styrelse. Bilder kommer när alla låtit sig bli fotograferade.

Johannes Lundberg, ordförande

Daniel Lundh, vice ordförande

Ulla Pettersson, skattmästare

Ola Löfquist, sekreterare

Marco Kupiainen, ledamot

Emma Lundh, ledamot

Stefan Barth, ledamot

Samtliga i styrelsen kan nås via den gemensamma sändlistan styrelsen(at)speleo(punkt)se