Styrelsen

Vid årsmötet 2021 valdes följande personer till SSF:s styrelse. Bilder kommer när alla låtit sig bli fotograferade.

Johannes Lundberg, ordförande

Ola Löfqvist, vice ordförande

Ulla Pettersson, skattmästare

Åsa Englund, sekreterare

Henning Wiktorin, ledamot

Madeleine Rozmarynowicz, ledamot

Simon Lind, ledamot

Sofia Törner, ledamot

Stefan Barth, ledamot

Samtliga i styrelsen kan nås via den gemensamma sändlistan styrelsen(at)speleo(punkt)se