Styrelsen

Vid årsmötet 2019 valdes följande personer till SSF:s styrelse. Bilder kommer när alla låtit sig bli fotograferade.


Johannes Lundberg, ordförande


Daniel Lundh, vice ordförande


Ulla Pettersson, skattmästare

Ola Löfquist, sekreterare


Marco Kupiainen, ledamot


Emma Lundh, ledamot


Stefan Barth, ledamot

Samtliga i styrelsen kan nås via den gemensamma sändlistan styrelsen(at)speleo(punkt)se