Kartering

Hur ritar man en karta över en grotta?

Frågan skulle kräva en hel kurs, men i korthet så går det till så här.

  1. Se till att bestämma vad som är en tydlig utgångspunkt för alla mätningar, t.ex. en tydlig detalj i grottans öppning. Ge den en entydig beteckning.
  2. Välj en punkt längre in i grottan och markera denna med en liten bit papperstejp med en ny unik identitet.
  3. Mät  avstånd, riktning och lutning till den nya markerade punkten och anteckna dessa värden i ett mätprotokoll (som bör tåla fukt).
  4. Förflytta dig till den nya punkten och mät avståndet från punkten till vänster grottvägg, höger grottvägg och till tak och golv, samt anteckna alla dessa värden.
  5. Gör en skiss på fri hand över hur grottgången ser ut mellan de två senast mätta punkterna som också markeras i skissen tillsammans med respektive identitet.
  6. Markera nästa mätpunkt ännu längre in i grottan och upprepa alltihop.

I efterhand finns det nu möjlighet att med datorstöd mata in alla mätvärden och åstadkomma en trådmodell över grottan. Denna kan sedan användas som underlag för att göra den slutliga grottkartan där skisserna passats in och renritats.

vadve_map