Kurser

SSF arrangerar kurser i färdigheter som ligger inom förbundets verksamhetsfält.

De mest utvecklade kurserna  lär ut repklättringsteknik enligt SRT – Single Rope Technique, vilket är den i Europa mest använda metoden för att ta sig fram i vertikala grottsystem.

Den utrustning och klätterteknik som används är dock användbar i flera sammanhang där det är fråga om att arbeta på ett säkert sätt på höga höjder eller i djupa schakt.

Förbundet arbetar för närvarande med att omarbeta kursutbudet och innehållet i respektive kurs, men i nuläget är det huvudsakliga SRT-kurserna:

SRT 1

Grundkurs i repklättring som går igenom utrustning och tekniker som används i grottsammanhang. Kursen ger deltagaren grundläggande kunskap och färdigheter för att på ett säkert sätt ta sig upp och ner längs ett rep.

Mål

Efter en godkänd kurs ska eleven på ett säkert och självständigt sätt kunna klättra på färdigriggade rep i ett system tillsammans med erfarna SRT klättrare.

Förkunskapskrav
 • Deltagaren skall vara i god fysisk kondition
 • Minimilängd är 140 cm. En deltagares fysiska dimensioner måste av säkerhetsskäl passa utrustningen. Kortare personer eller personer som av annan anledning är tveksamma hänvisas kontakta instruktör före kursanmälan.
 • Målsmans medgivande krävs för personer under 18 år.
Kursinnehåll
 • Risker med vertikal grottning och vad man skall göra för att minimera dessa.
 • Inställning av personlig utrustning
 • Rep och knopar
 • Firning och klättring på enkelrep
 • Passering av omsäkring, repstyrning och skarv på rep
 • Traversering
 • Grundläggande riggning i träd
Utrustningskrav
 • Grotthjälm
 • SRT-utrustning går bra att låna, har du egen utrustning kontrollera att den är i enlighet med SSF standard, i tveksamma fall fråga instruktör.
 • Om kursen bedrivs i mörka utrymmen krävs en pannlampa och en extra lampa som bägge går att montera på hjälmen.
 • Handskar.
 • Visselpipa att hänga runt halsen
 • Kläder och skor anpassade efter miljön där kursen hålls, knäskydd kan behövas (mer information efter kursanmälan).
Kursupplägg

Kursen bedrivs under 2 dagar där teori och praktik varvas. Även ett kortare webbmöte kommer hållas innan kursstart där vi går igenom viktig information angående rekommenderad utrustning och kursmaterial, liksom svarar på eventuella frågor.

Kursintyg och examination

Kursintyg delas ut till de som i kursens slutfas klarar de praktiska momenten i kursen på ett säkert och självständigt sätt, samt har deltagit i kursens teoripass. Av säkerhetsskäl är det instruktören som bestämmer om en kursdeltagare får godkänt på SRT kursen.

SRT 2

Fortsättningskurs som ger fördjupad kunskap om repklättring, samt grundläggande färdigheter i hur man riggar rep i en grotta som är förberedd för detta.

Förkunskapskrav

Deltagaren skall ha väl inövade praktiska färdigheter på SRT 1 nivå, dvs. bemästra momenten firning, klättring, omsäkringar, repstyrningar och knutpassager på ett säkert sätt.

Teorilektioner
 • Principer för riggning av grotta för SRT på ett säkert sätt
 • Att planera och leda en vertikal tur
 • Olika typer av säkringar (naturliga, bultar, mm)
 • Chockbelastning och fallfaktor
 • Repnötning
 • Att undvika faror såsom vattenfall och lösa block
 • Att säkra annan klättrare
 • Att få bort en skadad klättrare från mitten av ett rep
 • Skötsel av SRT-utrustning
Praktisk övning
 • Att rigga en vertikal passage under ledning av instruktör
Examination
 • Skriftligt prov

SRT 3

För den som så småningom byggt upp god erfarenhet på SRT 2 nivå finns möjlighet att gå vidare till SRT 3, vilken innehåller mer om avancerad SRT-riggning och räddningstekniker för vertikala grottor.

Förkunskapskrav

Motsvarande mycket god vana på SRT 2 nivå, dvs. repklättring i djupare gruvor/grottor samt riggning av dessa.

Teorilektioner
 • Riggning med lättviktsutrustning
 • Placering och borrning för bult (spit) med handkraft
 • Placera bult med hjälp av borrmaskin
 • Särskild utrustning för räddning i vertikal grotta
 • Att rigga för att kunna hissa och sänka skadad klättrare
 • Att förflytta skadad längs traverser
 • Särskilda problem förknippade med omhändertagande av skadad under vertikal räddning
Praktiska övningar
 • Placering av bultar (i en miljö som inte är känslig)
 • Övning i kamraträddning
 • Att bygga system för att hissa /sänka skadad samt s.k. tyrolean traverser
Examination
 • Utvärdering under praktisk övning

Kurskostnad

Priser
 • SRT 1 – 2500kr
 • SRT 2 – 3000kr
 • SRT 3 – 3000kr
 • Fördjupad kamraträddning – 2700kr
Rabatter
 • Medlemmar: 500 kr rabatt.
 • SRT 1: Barn/ungdom tom 18 år 50%, Student: 20% rabatt.
  (Procentrabatter beräknas efter eventuell medlemsrabatt).

Intresseanmälan och frågor

För intresseanmälan för kurs. Vänligen anmäl dig i detta formulär (öppnar i en ny flik) för att bli kontaktad när vi planerar att hålla en kurs.

För frågor om kurser, använd adressen srt-kurs@speleo.se