Planera grottbesök

Vad bör ett färdmeddelande innehålla?

För att lämna ett användbart färdmeddelande så är det nödvändigt att med så hög noggrannhet som möjligt ange positionen för den grotta som ska besökas. Om grottan besökts tidigare finns ju möjlighet att någon registrerat positionen för grottingången med GPS. Använd i så fall den koordinaten.

I annat fall kan befintliga karttjänster (Google Maps/Earth, Hitta.se, m.fl.) användas för att ta fram lägesangivelser, förutsatt att ni vet var grottan ligger och åtminstone kan hitta ett ungefärligt läge i en flygbild.

Lullehatjårro

Ange alltså i färdmeddelandet koordinaterna för den grotta som ska besökas, tillsammans med grottans namn om den har ett sådant. Var tydlig med att ange vilket koordinatsystem som använts, det finns ju ett antal alternativ beroende på vilken källa som använts (UTM, WGS84, SWEREF99 TM, RT 90, etc.).

Färdmeddelandet bör också ange namn och ålder på alla i gruppen så så att en räddningsinsats kan förberedas på bästa sätt om det skulle bli aktuellt.

Ange den tid ni planerar att vara tillbaka eller på annat sätt ha kontaktat den som har färdmeddelandet (utgångstid), samt lägg på några timmar för att ange larmtid, dvs. den tid då ni absolut skall ha hört av er. Om ni inte gjort detta vid den tidpunkten så skall räddningstjänsten larmas. Glappet mellan de två tidpunkterna skall ha marginal för felbedömningar av tidsåtgång så att en räddningsinsats inte dras igång i onödan.

Lämna meddelandet till en vän/stugvärd/turiststation/etc. som har tillgång till telefon. Om ni befinner er inom mobiltäckt område, ring så snart grottbesöket är avklarat.

Vad ska jag tänka på när jag är i grottan?

Ta dig fram lugnt och metodiskt och njut av upplevelsen. Var försiktig med lösa block och stenar som kan lossna. Detta gäller särskilt i vertikala grottor där även små stenar kan medföra stor fara om de lossnar från hög höjd.

Det är lätt att ryckas med och fokusera på att komma längre in i grottan men glöm inte bort att titta bakåt då och då. Ofta så ser grottan helt annorlunda ut när man går i motsatt riktning och det är inte alltid helt lätt att komma ihåg varifrån man kommit.

Grottor är känsliga miljöer som legat orörda under tusentals år. Var därför försiktig med hur du rör dig i grottan så att miljön påverkas så lite som möjligt. Kalkstensformationer är otroligt känsliga och det är mycket lätt att knäcka en stalaktit om man är oförsiktig.

Att man inte ska lämna skräp efter sig behöver vi knappast säga?

Vad behöver jag tänka på innan ett grottbesök?

Det absolut viktigaste är att inte ge sig in ensam i en grotta. Om en ensam grottbesökare skadar sig inne i en grotta och inte kan ta sig ut själv så dröjer det troligen lång tid innan hjälp kommer, och risken för nedkylning blir påtaglig.

Mycket viktigt är också att lämna ett meddelande/färdplan till någon kamrat/släkting/stugvärd/etc. om vart ni ska, hur länge ni räknar med att vara borta, dvs. klockslag när ni räknar med att vara tillbaka, samt en larmtid som indikerar den absolut längsta tid ni kan tänka er att vara borta. Överskrids larmtiden skall den som har er färdplan kunna larma om ni inte hörts av.

Förutom det så behöver du en utrustning anpassad till den grotta du ska besöka (torr/blöt, varm/kall), samt fräscha batterier i dina lampor.