Angående pågående räddningsaktion i Thailand

Vi är flera SSF-medlemmar som blivit kontaktade av media de senaste dagarna för att beskriva olika aspekter av speleologi med tonvikt på grotträddning.

Efter att den första vågen av frågor från media har ebbat ut, är det möjligt att den senaste händelsen med en drunknad räddningsdykare sätter igång en ny våg av kontakter med media.

Som förbundets ordförande vill jag att fortsatta kontakter med tidningar, radio och television förmedlas vidare till våra ansvariga för Grotträddningsgruppen:

Andreas Johansson,  0760-832625, andreas.bo.johansson(at)hotmail.com

Stina Gabrielsson,  0707-660309, gabrielsson.stina(at)gmail.com

Hälsningar Tobbe

Grotträddningsövning Hemavan 24 augusti

Vartannat år träffas Fjällräddningens grottgrupper i Hemavan och Frostviken för att träna de olika moment som måste behärskas vid räddning av någon som skadat sig i en grotta.

I år ägde övningen rum i Västerbotten och Labyrintgrottan några mil nordväst om Hemavan. Förutom Fjällräddningen deltog även representanter för Polisen i Västerbotten och Jämtland samt den Alpina räddningsgruppen i Östersund.

För utformningen av övningen ansvarade SSF:s grotträddningskommitté med Christian Rylander och Leif Sigvardsson i spetsen. SSF svarade också för dokumentation av övningen och ledning av den efterföljande utvärderingen.

Årets övning var uppdelad i två delar där den första handlade om att bekanta sig med Labyrintgrottan och öva egentransport i grottmiljö. Fyra grupper med en SSF:are i varje som vägvisare tog sig in till sifonen i Klyftgången och tillbaka.

Efter en kort lunchrast spelades ett scenario upp vilket bestod av en skadad person i Blocksalen, där den skadade saknade känsel i benen. Från den platsen genomfördes bårtransport i de trängre passagerna för att pröva om detta var möjligt.

Bårarbetet fungerade mycket bra och alla kritiska delar av grottan kunde passeras med båren, vilket känns tryggt för oss i SSF samt Polis och Fjällräddning.

Nästa övning planeras till 2015 och kommer även den att intiktas på att ge grottgrupperna träning i olika personliga färdigheter. T.ex. framfördes önskemål om ytterligare träning i SRT.

Övningen videofilmades till stora delar och det färdiga resultatet finns att beskåda här:

En fylligare artikel kommer i Grottan #4 2013