Efter-fjällmöte i Bjurälven


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  1. Under veckan efter fjällmötet (1 -4 augusti) planeras en mindre samling i Bjurälven. Syftet är att fortsätta utforska det som som lämpar sig bättre sommartid än under vintrarnas Expedition Bjurälven.

Det är förbjudet att tälta på andra än anvisade platser i Bjurälvens naturreservat. Vi söker dispens från detta förbud. Men antalet tält kommer ändå att vara begränsat. Det är därför viktigt med anmälan och att ange hur många tält man har i sällskapet.

SSF har sökt och fått beviljat tillbörliga dispenser från Länsstyrelsen.

Genomförandet är även beroende på hur COVID-situationen utvecklas.

Anmälan

Anmälan görs senast veckan innan fjällmötet men helst tidigare till Lina Lindén, lina.linden [snabel-a] gmail.com, 070-2866702.
I anmälan anger du:

  • Vem som kommer
  • Kontaktuppgifter (mail och telefon)
  • Delta i Korallgrottan och/eller Bjurälven (se event om Korallgrottan)
  • Hur många tält (tillståndet från Länsstyrelsen anger ett max-antal på tält)
  • Hur tar du dig till fjällmötet (platser kvar i bilen?). Går bra att återkomma senare om man inte vet nu.
Bjurälven

Expedition Bjurälven har vintertid i många år utforskat Bjurälvens undervattensgrottor. Idag vet vi därför mycket mer om hur vattnet tar sig fram över och under jord genom Bjurälvsdalen. Dalen har en helt unik natur med massor av doliner, smågrottor och ett växtliv som frodas i den kalkrika jorden.

Bjurälven längsta kända grotta är Dolinsjögrottan med sina drygt 2400 meter. Den har dock inga idag kända torra ingångar, utan kräver dykutrustning. Näst längsta grottan i området är Övre Bjurälvsgrottan, som är den grotta där vanligtvis hela Bjurälven slukas under jord. Sommartid är ingången oftast helt täckt med forsande vatten och det krävs därför en extremt torr sommar, så som den 2018, för att kunna ta sig ner. Då krävs SRT-utrustning.

Hur

Fjällmötet vid Korallgrottan avslutas på lördagsmorgonen den 31 juli. Vi vandrar då ut till bilarna på parkeringen. Det blir att ta en paus under dagen från friluftslivet och handla på på ICA i Stora Blåsjön, kanske käka lunch på restaurang Fjällripan eller fråga om en dusch på Vildmarkscampingen sydost om Ankarvattnet. Vi möts sedan upp på seneftermiddagen på parkeringen vid Leipikvattnet och vandrar ut till Bjurälven.

Notera att det enligt reglerna för naturreservatet så är det förbjudet att grottdyka samt tälta på andra platser än anvisade. Dessa bestämmelser har vi därför gjort dispensansökan för men det är viktigt att man i sin anmälan anger hur många tält man medför, se ovan.

Aktiviteter

Planen är att undersöka området med de fördelar som snöfri terräng medför. Beroende på vattennivåer och regnmängder kan förutsättningarna bli väldigt olika. Tanken är att komplettera Expedition Bjurälvens arbete vintertid med ytundersökningar och om möjligt undersöka grottingångar samt leta efter okända ingångar som inte är synliga vintertid.