Genomförda aktiviteter 2020

Årsmöte – Onsdag 12 februari

Årets årsmöte avlöpte utan större diskussioner. Den nya styrelsen hittar du under Stockholms Grottklubbs styrelse 2020.

Ett litet bekymmer är dock att Hartwickska huset har höjt lokalhyran väsentligt och vi måste korta ner våra klubbaftnar eller på annant sätt minska hyreskostnaderna. Vi kommer att diskutera detta mer under marsmötet.

Grottor i Kirgizistan – Torsdag 12 mars

22 personer kom till vårt möte, trots Coronavirusets härjningar. Katja Adolphson berättade om en internationell grottexpedition på hög höjd nära Tian Shan-bergen i sydöstra Kirgizistan. Expeditionen var delvis finansierad av National Geographic.
Området ligger i en otillgänglig del av Kirgizistan som tidigare varit militärens domän och därmed var både orört och dåligt känt. Man använde förutom terrängbilar olika typer av hästar, vanliga och apostla dito. Man prövade också ny teknik, främst i form av drönare för att hitta nya grottor. Drönarna användes också för att göra 3D-bilder och fotometri av områdena kring grottöppningarna.
Ganska många grottöppningar hittades men grottorna visade sig vara ganska små. De var hydrotermalt bildade, dvs heta, sura vattenlösningar har trängt in i berget underifrån och löst bort kalkstenen. Grottöppningarna låg mestadels högt upp i de nästan lodräta bergssidorna och enklaste sättet att ta sig dit var inte sällan via rep uppifrån.

Efter en kort diskussion kom vi fram till att vi i framtiden kommer vi att ha 18.00 som ordinarie starttid och vi kommer också att använda oss av något av Hartwickska husets mindre rum för att spara pengar, åtminstone på försök ett år.