Medlemssida

Som medlem i SSF och med konto på hemsidan får du tillgång till en del extramaterial vilket finns samlat på denna sida.

Internationellt – nyhetsbrev och annan information från

Avhandlingar, rapporter – en sida med länkar till intressanta arbeten med grottanknytning

Grottor i Sverige – ett par digitala versioner av Lars-Erik Åströms bok om grottor, den kanske bästa populärbeskrivningen på svenska av vad speleologi egentligen omfattar.

Gruvhål i Sverige – utdrag från Riksantikvarieämbetets (RAÄ) databas Fornsök.

Medlemsmatrikel – en Excel-fil med lista över medlemmar i SSF

Handledningar av olika slag – kalibrering av Disto X, handledningar karteringsprogramvara, mm

SSF Logotyper – filer med SSF-märket i olika utföranden

Mallar – dokumentmallar för olika syften med SSF-profil (brev, protokoll, mm)