Gruvsektionen

Gruvsektionen är till för alla som är intresserade av gruvor, tunnlar, bergrum och andra av människan konstgjorda underjordiska objekt. Syftet är att undersöka och dokumentera nutida och historiska gruvmiljöer, anordna resor och seminarier.