Grotträddningsgruppen (gammal)

SSF:s Grotträddningsgrupp samlar de medlemmar som med mycket god grottvana i botten dessutom har mycket goda färdigheter inom ett eller flera av följande områden:

  • ledning av räddningsaktion under svåra förhållanden
  • omhändertagande och stabilisering av skadad
  • riggning av hissystem i vertikala grottor och gruvor
  • transport av skadad

Målsättningen är att SSF:s Grotträddningsgrupp skall kunna utgöra en resurs under ledning av Räddningstjänsten också vid andra olyckor, t.ex. i gruvor, där vana från trånga utrymmen och vertikalt arbete kan vara en avgörande fördel.

Gruppens senaste träning:

Stort tack till Rope Access Sverige AB för lån av den fantastiska övningsanläggningen