Grotträddningskommittén

Grotträddningskommittén har till uppgift att säkerställa och utveckla Speleologförbundets kompetens för räddningsinsatser i grottor, samt i samverkan med Polis och Räddningstjänst (främst Fjällräddningen) planera och genomföra övningar i grotträddning.

Övningar i samverkan med dessa parter genomförs i regel vartannat år.

Huvudansvarig: Christian Rylander

Kontaktperson ur styrelsen: Torbjörn Djuvfeldt