Grotträddningsfonden

Sedan den 12 februari 2015 har SSF en grotträddningsfond i syfte att utveckla grotträddningsarbetet i Sverige och att stödja och hjälpa medlemmar om en grottolycka sker. Donationer till fonden kan göras på valfritt Swish eller konto som tillhör förbundet: Swish: 123-6084065 Konton: Plusgiro  634208-3 Bankgiro  5002-0494 Ange meddelandet ”Grotträddning” i samband med inbetalning. Även personer och företag som inte är medlemmar i Sveriges Speleologförbund är välkomna att lämna bidrag.