Grotträddningsfonden

Styrelsen för Sveriges Speleologförbund har den 12 februari 2015 beslutat att inrätta en grotträddningsfond, med syftet att utveckla grotträddningsarbetet i Sverige och att stödja och hjälpa medlemmar om en grottolycka sker.

Donationer till fonden kan göras via något av förbundets konton:
Plusgiro  634208-3
Bankgiro  5002-0494

Ange meddelandet ”Grotträddning” i samband med inbetalning.

Även personer och företag som inte är medlemmar i Sveriges Speleologförbund är välkomna att lämnabidrag.