Grotträddning (gammal)

I den händelse en allvarligare olycka skulle ske i en svensk grotta (eller gruva) som innebär att den skadade inte själv kan ta sig ut, kan ett räddningsarbete bli komplicerat. Faktorer som avgör hur svår en räddningsinsats kan bli är bl.a:

  • grottans geografiska läge
  • grottans längd och djup
  • eventuella trånga passager
  • vattenflöden och andra risker

De olika faktorerna spelar in för hur snabbt en insats kan komma igång, hur stor räddningsstyrka som kan mobiliseras på kort tid, hur mycket personal och utrustning som är möjlig att transportera till olycksplatsen, vilken grotterfarenhet som krävs för att ta sig fram till den skadade, mm.

I många fall kan räddningstjänst hantera de flesta situationer, men i de fall en olycka sker på en plats som kräver grottvana för att nå,  då är SSF:S grotträddningskompetens ovärderlig.