Fjällmöte Bjurälven 2023


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Fjällmöte i Bjurälven 2023

OBS! Obligatorisk anmälan!

Den 23–29 juli är det dags för SSF:s årliga fjällmöte, med start kl. 09:00 den 23 juli vid lägerplatsen. Den 22 juli kan ses som ankomstdag.

Denna gången blir det ett möte med fokus på nyutforskning i de västra delarna av Bjurälven som är mycket sparsamt utforskade. I Grottan 2023‑1 presenterades resultatet från ytrekogniseringen i Bjurälven 2021 där många intressanta doliner noterades. Om vattenföringen i Bjurälven är gynnsam kommer även möjlighet finnas att besöka Övre Bjurälvsgrottan, vilken kräver kunskap och utrustning för SRT-klättring. Har man inte besökt Bjurälven tidigare ska man givetvis ta möjligheten att även vandra runt i hela dalen och titta på det vackra och unika karstlandskapet!

Beviljad dispens

Länsstyrelsen har nu beviljat SSF:s dispensansökan som utöver tillstånd att utforska grottsystemen, även ger oss tillstånd att upprätta ett basläger nära Övre Bjurälvsgrottan!

Lägerplats

Lägerplatsen kommer vara strax sydväst om Övre Bjurälvsgrottan enligt karta längst ner. Inom buffertzonen har vi sökt tillstånd att tälta med maximalt 20 tält. Vi har även sökt tillstånd att ha en lägereld under veckan. Ved finns redan på plats då den kördes in med snöskoter under vinterns expedition. Vi kommer gräva en klassisk fjälltoalett vid lägerplatsen. Annars finns det även ett utedass vid Colosseum cirka 1 km från lägerplatsen. Ta med utrustning och mat för att klara er på fjället i en vecka. Lägerplatsen ligger relativt skyddat i en dalgång med björkskog.

Parkering och anmarsch

Det klassiska alternativet är att parkera vid Leipikvattnet som är den officiella parkeringsplatsen för naturreservatet i Bjurälven. Därifrån är det cirka 6,5 km vandring på bra stig, men terrängen är stundvis mycket tuff med många tiotals meter upp och ner längs sträckan. Följ skyltning mot Bjurälvsgrottan.

Ett andra alternativ, som inte är beprövat av undertecknad är att parkera bilen på norska sidan gränsen och vandra in från väster istället. Enligt uppgift är den stigen igenväxt och i oklart skick, men den finns med på norska Kartverkets karta samt på Eniros karttjänst. Det är cirka 5 km att vandra från norska sidan. Det börjar med uppförsbacke första biten men elevationen är betydligt jämnare än om man vandrar från Leipkvattnet. Det bör inte vara svårt att hitta då man ska följa Lybekkdalen. Det är samma dalgång som sedan fortsätter som Bjurälvsdalen på den svenska sidan gränsen. Följer man stigen och dalen bör man i sinom tid komma fram till Bjurälven. Korsa inte älven, utan följ den nedströms så kommer man hitta Övre Bjurälvsgrottan och lägerplatsen.

Stigen på norska sidan börjar vid gården Vallervattnet, som ligger cirka 2,5 km väster om svenska gränsen på vägen från Stora Blåsjön mot Røyrvik. Markägaren vid Vallervattnet har lovat att fixa parkering till oss. Därför är det viktigt att ange i anmälan om ni planerar parkera vid Vallervattnet!

Grottutrustning och Övre Bjurälvsgrottan

Både kända och okända grottor i området förväntas generellt endast kräva basal grottutrustning med en sparkdräkt under overallen. Undantaget är Övre Bjurälvsgrottan som är blöt och kräver kunskap och egen utrustning för SRT. Grottan inleds med ett 10 meters schakt i vattenfall och halvvägs in genom grottan finns ett duck som kräver att man blir blöt om hela kroppen åtminstone upp till halsen. Ducket är dock kort och man kommer snabbt helt ur vattnet igen. Våtdräkt eller torrdräkt rekommenderas. Rep och riggningsutrustning för Övre Bjurälvsgrottan ingår i fjällmötets gemensamma utrustning. Observera att access till Övre Bjurälvsgrottan är beroende av att det är en torr sommar.

Besiktning Korallgrottan

SSF har uppdrag av länsstyrelsen att besiktiga Korallgrottan vartannat år, vilket är dags att göra i år. Vi hoppas kunna sätta ihop ett team som kan utföra besktingen i samband med fjällmötet då Korallgrottan ligger väldigt nära Bjurälven. Hör av dig om du är intresserad!

Obligatorisk anmälan

För tillståndet behöver vi ha koll på hur många deltagare och tält vi kommer bli. Vi behöver även ha koll på hur många bilar som planerar att parkera vid Vallervattnet. Därför är anmälan till fjällmötet obligatorisk och görs via nedan länk:

Länk till anmälningsformulär för fjällmöte i Bjurälven 2023

Koordinater (SWEREF99 TM (nord, öst))

Lägerplats: 7198814, 455245
Leipikvattnet (parkering): 7200918, 460106
Vallervattnet (parkering): 7196322, 450894
Marmorgrottan (alternativ parkering norska sidan): 7196370, 449328

Frågor

Frågor kan ställas till Ola Löfquist
E-mail: ola.speleo[snabel-a]ojla.se
Telefon: 0706-471303

Karta