Creative Commons

Från tidningen Grottan, nr 3 2914, av Sven Gunnvall

Hur hanterar SSF inskickade bilder och texter? Vi får ibland frågor som rör detta, speciellt som det är lätt för vem som helst att ”låna” material som publiceras på nätet. Även Grottan finns ju numera tillgänglig på hemsidan. Styrelsen har därför tagit ett beslut att, om inget annat sägs av respektive upphovsman, ansluta sig till Creative Commons licensbestämmelser.

Creative Commons (CC) är en ideell organisation vars mål är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis). CC gör det möjligt genom ett system av licenser där man väljer vilka friheter man vill att verket ska ha och får genom CC ett licensavtal som passar.

Den som har skapat ett verk har alltid upphovsrätten till det han eller hon har skapat. Eftersom man bara kan använda Creative Commons licenser på verk som man själv har alla rättigheter till eller som man själv skapat är det viktigt att man som fotograf eller författare själv avgör om villkoren som presenteras nedan är acceptabla. Om du vill begränsa användningen av dina bilder eller texter ytterligare är det viktigt att vi får reda på det i samband med att du skickar in materialet.

Det avtal SSF har valt att hålla sig till kallas:

CC BY-NC-ND 2.5 SE

Den här licensen innebär att man tillåter spridning i vilka som helst media men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna dig som upphovsman. Om man som upphovsman har accepterat villkoren i licensen får man inte hindra någon att använda eller sprida materialet så länge villkoren i licensavtalet följs.

Licensen bygger på tre villkor:

BY – Erkännande (Attribution)
Villkoret innebär att upphovsman ska anges i samband med att verket används eller sprids. Villkoret erkännande följer med alla Creative Commons licenser.

NC – Icke kommersiell (Non-Commercial)
Villkoret innebär att du inte tillåter kommersiell användning av verket. Verk som ligger under villkoret icke-kommersiell får endast användas för icke-kommersiella syften.

ND – Inga bearbetningar (No Derivative Works)
Villkoret innebär att du inte låter någon bearbeta ditt verk.

Du kan läsa mer om Creative Commons olika licensavtal på hemsidan http://www.creativecommons.se

Tillägg till artikeln i Grottan:
Licensvillkoren gäller inte retroaktivt, dvs. om någon upplåtit material enligt andra villkor än de som gäller efter styrelsens beslut i juli 2014.