Fjällmöte 2017

Årets fjällmöte kommer att äga rum mellan den 30 juli och 5 augusti.

Platsen blir i närheten av Övre Ältsvattnet, c:a 20 kilometers vandring från närmaste väg, exempelvis vid Mjölkbacken.

Marmorkanjon: N 66.180351°,  E 15.240532°
Mjölkbacken, parkering: N 66.098500°,  E 14.850859°

Anvarig ledare under fjällmötet blir Mark Dougherty.

I och med att det inte arrangeras någon gemensam transport ut på fjället och i övrigt inte ordnas med någon gemensam utrustning på lägerplatsen, så kommer det troligen inte att tas ut någon lägeravgift.

Det blir nödvändigt att samordna transporter fram till den plats vandringen börjar, då bussar numera inte går förbi på den aktuella vägsträckan.

Mer information om detta lämnas senare här på hemsidan och SSF:s Facebook-sida.

PS. Fjällmötesdeltagarna kommer att ha tillgång till ett sällan skådat underlagsmaterial för att leta grottor i området. Andreas Wikström har bearbetat Lantmäteriets detaljerade höjddata och identifierat mängder med gropar och andra intressanta formationer. Med kartorna som underlag blir det tillsammans med en GPS-mottagare enkelt att gå rätt på det som verkar mest intressant. Tack Andreas!  DS.