Hemsidan

Denna sida är inte längre aktuell!
Hemsidan håller på att få en uppdatering med ny medlemshantering samt uppdatering av nödvändig säkerhet som https.
Samtidigt ska även en uppdateringar göras kring material för medlemmar, då det inte är uppdaterat för närvarande, och det finns problem med existerande användare. Tills detta är klart fungerar inte inloggning för medlemmar.

Så håll ut ett lite tag så blir det snart bättre.
/ Webmaster

Hur får jag ett användarkonto på Speleo.se?

Förutsatt att du är medlem i Sveriges Speleologförbund kan du få ett användarkonto på förbundets hemsida.

Tyvärr är det inte möjligt att migrera kontoinformation från den äldre hemsidan under Joomla till den nya som körs under WordPress. Skicka därför ett e-postmeddelande till admin@speleo.se om ditt önskemål.

De minimiuppgifter som krävs är namn och e-postadress. Utan giltig epostadress fungerar inte den automatiska funktionen för lösenordsåterställning vilket leder till ökat arbete för sidans administratörer.

När du får kvittot på att ditt användarkono är upplagt så får du ett epostmeddelande innehållande:

  • användaridentitet
  • lösenord

Du tilldelas också en behörighet som styr vad du kan göra på hemsidan.

Vilken behörighet har en användare på hemsidan?

Du kan tilldelas någon av dessa roller som användare:

  • Prenumerant
  • Medarbetare
  • Författare
  • Redaktör

Rollerna ger litet olika behörigheter att lägga in information på sidan och delas ut beroende på vilken uppgift du har i förbundet.

Prenumerant
Kan skriva kommentarer till nyhetsinlägg och sidor, samt delta i forumdiskussioner. Normalbehörighet för alla medlemmar.

Medarbetare
Får utökade rättigheter med möjlighet att skapa nya inlägg, dvs de nyheter som hamnar i flödet på förstasidan. Lämplig roll för medlemmar i sektioner och kommittéer.

Författare
Rättigheterna utökas ytterligare med möjligheter att lägga till evenemang, samt bidra med bilder till sidans mediabibliotek. Användbar roll för ansvariga för sektioner och kommittéer, samt andra medlemmar som förklarat sig intresserade av att bidra till sidans innehåll.

Redaktör
Kan utöver de ovan beskrivna rollerna också skapa nya sidor, redigera och radera befintliga kommentarer, inlägg och sidor, skapa nya FAQs, mm. Delas endast ut till medlemmar som har utpekade ansvar inom styrelse, sektioner och kommittéer.

Administratör
I tillägg till ovanstående roller ges Administratörsrollen fulla rättigheter att konfigurera webbplatsen avseende funktioner, utseende och innehåll, samt att lägga till nya användare och tilldela dessa lämpliga roller. Denna roll delas endast ut efter styrelsens beslut och till den grupp som för närvarande har styrelsens uppdrag att sköta hemsidan.

Kan man lägga in en egen profilbild?

Det finns ingen funktion för detta direkt under Speleo.se

Du kan däremot registrera din e-postadress på https://sv.gravatar.com/ så kommer SSF:s hemsida att hämta din profilbild därifrån. Fördelen är att många tjänster använder samma källa och du slipper byta bilder på en massa olika ställen om du deltar i flera olika forum.